Sunday, 26 February 2012

PEMBEDAHAN DADA NABI MUHAMMAD s.a.w. OLEH JIBRAIL a.s.

Telah menjadi masyhur suatu kisah yang menceritakan bahawa Jibrail a.s. telah membelah dada Nabi Muhammad s.a.w. dan mencuci hatinya. Mungkin cerita sebegini pada awalnya suatu perkara yang ganjil. Namun kini dengan segala perkembangan kedoktoran yang sudah maju dengan pesatnya maka anggapan manusia bahawa perkara itu adalah suatu hal yang logik.

Jika manusia sahaja dengan segala kekuatan ilmunya mampu untuk memindahkan organ tubuh dan pembedahan jantung, kandungan dan lain-lain maka apatah lagi kekuasaan Allah s.w.t., tentulah hal itu akan sangat mudah bagi Allah s.w.t.

Adalah Halimah, seorang yang menjaga Nabi Muhammad s.a.w. di zaman kanak-kanak menceritakan bahawa suatu hari ketika Nabi Muhammad s.a.w. bersama dengan kanak-kanak lain mengembala kambing, tiba-tiba datang tiga orang lelaki dengan membawa pisau yang berkilat dibuat daripada emas dan juga air. Mereka membawa Muhammad s.a.w. pergi dan kanak-kanak yang lain lari kerana ketakutan.

foto hiasan jer..google ;-p
Kemudian kanak-kanak tersebut kembali kepada mereka dan bertanya, "Apakah yang engkau mahukan daripada kanak-kanak ini? Sesungguhnya dia bukan milik kami, dia adalah anak kepada Abdul Mutalib seorang tuan dan penghulu Makkah." Tidak seorang pun daripada mereka yang memberikan apa-apa jawapan. Kemudian semua kanak-kanak itu lari ketakutan. Tetapi salah seorang diantara mereka mengintai tiga orang lelaki tersebut. Dia melihat salah seorang daripada ketiganya itu membedah dada Muhammad s.a.w. dan mengeluarkan isinya serta mencucinya dengan air. Kemudian dikembalikan pada tempatnya lagi. Lalu orang yang kedua memasukkan tangannya kedalam dada Muhammad s.a.w. dan mengambil hati baginda s.a.w. dan membersihkannya dengan membuang noda-noda hitam yang ada didalamnya. 

Kemudian hati itu dikilatkan dengan cincin yang bercahaya bagaikan bintang dilangit dan kemudian meletakkan pada tempatnya semula. Kemudian orang yang ketiga pula membasuh tangannya dan meletakkan pada dada Muhammad s.a.w. yang terluka akibat pembedahan tersebut dan pulihlah seperti semula. Setelah sempurna maka mereka berkata kepada Muhammad s.a.w., "Janganlah engkau takut!" Setelah itu mereka meninggalkan Muhammad s.a.w. begitu sahaja dan hilanglah mereka daripada pandangan mata.*242

______________________________________________
242. Lihat Dr. Ahmad al-Taji, Sirah al-Nabi al-`Arabi Muhammad Rasulullah, juzuk 1, hlm 73. Lihat Ibnu Kathir, Sirah al-Nabawiyah, juzuk 1, hlm 228-229.

No comments:

Post a Comment